دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
دیدار مدیرکل دیوان محاسبات کشور با مسئولان دستگاه های اجرایی استان
1398/07/06
مدیرکل دیوان محاسبات استان با برخی از مدیران استانی به طور جداگانه دیدار و گفتگو نمود. در این دیدارها مسائل و مشکلات دستگاه های مذکور مطرح شد و در ادامه مدیرکل دیوان محاسبات استان راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از تخلفات مالی را بیان نمود.
/ /